Natt i Gilleleje våren 2005 

 

 

Vi är på vår första resa till Gilleleje som ligger på Danska Själlands nordkust för att besiktiga AKLAND.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Här ligger hon på varv i Gilleleje där hennes dåvarande ägare håller på med vårutrustningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vackra linjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Däck och överbyggnad gås igenom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunnested propeller.

Propellern är låst i ett fast läge

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogsprötet är avmonterat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sambord och stävar besiktigas.

 

 

 

 

 

 

Motorbädden är angripen av "Kemisk "röta. Det kommer att krävas

byte av spant och fyllnad. Vi konsulterar Hälleviksstrands varv för

prisuppgift på reparation. Grov skattning 85 000 kr. Detta slås av på priset.