Byte av spant och motorbädd i maskinrummet

Hällevikstrands Varv 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Motorbädd och delar av spant är angripna av "Kemisk Röta". Ett vitt pulver bildas där fuktigt trä, metall och syre möts.

Denna process beskrivs av Jeppe Jul ien artikel som nås via denna länk "ELKTROKEMISK RÖTA"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinen har lyfts ur och man kan nu tydligt se resterna av motorbädden till den första

 maskinen som var en encylindrig tändkulemotor. Fyllnaden mellan spanten tas nu ur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verktygen som används är av det grövre slaget eftersom virket runt de skadade områdena är kärnfriskt,

segt och hårt, av grov dimension och indränkt med  oljerester sedan decenier av användande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slägga och mejsel är användbara verktyg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan man tydligt se de angripna områdena där träet är så mjukt att en morakniv

med lätthet går att trycka in till skaftet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyllnaden mellan spanten som sitter med presspassning sågas av i delar med motorsågen och

spräcks sedan  till mindre bitar med slägga och mejsel så at de går fria från de grova enenaglarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare spantfyllnad bearbetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Oljefyndighet"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mindre container med spantrester fylls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

För att man skall kunna komma åt spanten upp till närmaste skarv, blir det nödvändigt att

montera ner dieseltanken. Denna sitter på ett besvärligt ställe och halva sittbrunnen måste rivas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanken har lossats och hissas upp med block och talja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanken ligger på däcket för vidare transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanken är nu ur vägen. Tidigare har förvaringshyllorna på

barbords sida monterats ner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första spantet har mallats och sågats ur. Kraftigt ekvirke används och det

vill travers till för att lyfta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanten passa in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hål för enenaglarna borras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnen till enenaglarna. Enen hämtades hos Sven båtgyggare i Gerelsborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enenaglarna är färdigsvarvade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försänkare till enenaglarna. Styrtappen förs in i de förborrade

hålen som går genom skrovet och spanten. Försänkingen är till

den koniska delen av naglarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är svårt att få hålen i de nya spanten och de gamla hålen i bordgång att harmoniera.

Det är viktigt att uppnå full styrka och täthet i det nya förbandet. Lösningen blev att borra

upp de gamla hålen i bordgången och hålen i spanten i samma moment. Därefter användes

försänkaren som styr i de förborrade hålen till att skapa den koniska formen som  sedan nageln skall passa i.

 

Bilderna visar det prov man gjorde för att kontrollera passformen mellan hål och svarvad nagel.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De första naglarna är på plats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca. 100 naglar gick åt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudena på nglarna är kapade på utsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drivning, beckning och behandling med Black Warnish är klar.

När kalfateringen var klar skulle becket skrapas bort med en skarpslipad skrapa.

Följden blev att sprutet av det torra becket hamnade som små flagor i ansiktet.

Kroppsvärmen och fettet från huden gjorde att becket smälte och gick in i varje

por i ansiktet. Jag såg ut som jag hade spottat snus i motvind. Roger, som är

van att driva,tipsade mig om att använda smör eller matolja  för att få bort becket.

Det fungerade, men nästa gång kommer jag att skydda mig med heltäckande huva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinnarna på insidan spanten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinnarna kapade och kilarna på plats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trångt utrymme att jobba i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarvyx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostangripna delar på motorn slipas och målas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanken och den nya motorbädden är blästrade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter två lager med Epoxi primer och två lager med tvåkomponenet täckfärg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det bastanta fundamentet i ek till tanken mallas in och monteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanken monterad. Återstår att återställa kablarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorbädden färdig att monteras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nya motorbädden och motorn är på plats

 

 

Till toppen av sidan

 

<< TILLBAKA