Generellt om att sätta och ta ner segel. 

 1. Sätt segel Akterifrån. D.v.s. börja med mesan.
 2. Ta ner i omvänd ordning.
 3. Mesan och storsegel hissas med gaffeln horisontellt.
 4. Ta ner med klon först. För att ta ner mesan måste man använda nedhalaren. Vanligtvis behövs inte detta på storseglet.
 5. Efter seglats: häng nedhal klo storsegel och skot till toppsegel över pikfall på SB sida om masten respektive övre klofallet på BB sida masten. Detta för att inte glömma dessa när seglen hissas nästa gång.                   

 

Sätta Storseglet

 1. Loss nedhalet vid pikfallet och lägg rinkan på lämpligt ställe så att det löper lätt.
 2. Lossa skotet till toppseglet från knapen på gaffeln och från nageln på masten. Lägg det i en rinka på salongstaket så att det löper lätt. Låt tampen på skotet sitta kvar på knapen.
 3. Släck storskotet hissa storseglet, sträck upp och lägg fast, skota hem.

Sätta Toppsegel

 1. Fäst toppsegelfallet ungefär mitt på staken med en knop som tajtar vid belastning.
 2. Nedhal är samma lina som fallet och fästes i nedersta hornet vid klon.
 3. Toppskotet fästes med dubbelt halvslag så att det tar så lite plats som möjligt.
 4. Fäst toppfallet över klofall + nedhal över toppfallet. Toppskotet fästes sist.

Hissa Focken

 1. Släck på fockfallet och sätt fast detta i focken.
 2. Släck på skoten.
 3. Fäst focken i karbinhakarna.
 4. Hissa focken.

Montera Klyverbommen och hissa Klyvern

 1. Lossa klyverfallet och förstaget. Förstaget sitter för om första vantet på BB:s sida. Se till att stagen på sidan och under hänger fritt.
 2. Hala in klyverringen.
 3. Lossa kilen och kör ut bommen. Möt med bomförstaget så att inte klyverbommen dippar. Gör fast med bulten i pollaren.
 4. Sträck upp förstaget hårt, gör fast.
 5. Dra ut ringen så långt det går och gör fast.
 6. Hissa klyvern.