Skotning

  1. Trimma storseglet först.
  2. Trimma focken genom att skota hem så att man "skickar" vinden mot storseglet så att det fladdrar. släck på fockskotet tills storseglet är på gränsen till att fladdra.
  3. Trimma klyvern genom att skota hem så att man "skickar" vinden mot focken som då fladdrar. Släck på klyverskotet tills focken är på gränsen till att fladdra.
  4. Rorsman trimmar mesan.                   

 

Bidevindsegling (kryss)

  1. Skota hem storseglet så att bomnocken är i höjd med förliga mesanmastvantet för att få bäst seglingeffekt. 
  2. NEDRIDAREN: Syskonhakarna fästes i respektive mantågsstötta och bomnocksbeslag. Används vid sjögång för att hålla still bomen, och när man vill segla så högt mot vinden som möjligt. Man sträcker då seglet så mycket som möjligt. Man förlorar något i fart med detta. 

Segling med vind akter om tvärs och läns

  1. PREVENTERTALJAN skall användas för att säkra bomen för gipp.
  2. Lossa tamp med talja och krok. Fäst kroken i kausen som sitter i tampen som hänger utanför vanten till stormasten. Sträck upp.