SD 307 DROTT

 Drott i hemmahamn vid magasinet på Ekenäs Syd Koster. Magasinet byggdes av en skeppslast virke som gått över bord från en fraktare i storm utanför Koster.

I bakgrunden syns Hamnholmen.

TILLBAKA