SD 307 DROTT

Drott bärgar fångsten efter ett "hal" på Kosterfjorden. 

TILLBAKA