LL 166 VITANA

Fisket har tagit sin tribut och skepparen finner för gott att gå iland efter att ha varit till sjöss sedan fjortonårs åldern. Ryggen har tagit stryk så inget annat återstår än att sälja Vitana och "gå iland". Detta är i början av 60-talet.

Bilfärjan till Bohus-Malmön blir arbetsplatsen  hädanefter för Oscar. 

TILLBAKA