Bild-Loggbok 2007

 

Januari        April          Juni

                                       

                                   Arvid på Akland          Medlemsand i                    Götheborg åter-Hemsegling från           

Hälleviksstrand                                              KBBF                                 vänder från

                                                                                                           Kina                              

 

Juli                                  Augusti

                               

Till Hvaler, en               Sjöboden i                          Kräftfest på Akland

gång  Aklands               Fisketången,

hemmahamn.               en tur på sjön.

 

 

November                        December

 

                                          

 

<< LOGGBOK