FISKETÅNGEN i Mars 2010

Vintern fortsätter med issågning i 65 centimeters havsis.

 

Vintern blir lång i år, och därmed isen tjock. Man hör hur det knakar och smäller i den

när vattnet höjs och sänks. Pressen på skrovet är påtaglig. För att lätta på trycket på

roder och för att inte riskera att propellern fryser fast och skadas, bestämmer vi oss för

att såga upp runt rodret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sågar med motorsåg, men det visar sig att isen är så tjock (65cm) att svärdet inte räcker

till. Vi lånar en issåg av Leif och tar den sista biten för hand.

 

 

Per tar en paus i issågningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En länspump sänks ner i vaken och får göra resten av jobbet genom att föra upp varmt vatten mot isen.

TILLBAKA